قورباغه جالب

قورباغه ای با بدنی شفاف

قورباغه ای با بدنی شفاف این قورباغه عجیب بدنی شفاف دارد که می توانید درون بدنش را مشاهده نمایید. این قورباغه شگفت انگیز در حال انقراض است. این قورباغه شفاف…