قوی‌ترین چشمان دنیا

زنی با قوی‌ترین چشمان دنیا

زنی با قوی‌ترین چشمان دنیا قوی‌ترین چشمان دنیا متعلق به چه کسی است؟ دانشمندان از شناسایی زنی با قوی‌ترین چشمان دنیا را خبر دادند که نوع کاملا جدیدی از سلولهای…