مجهزترین فرودگاه

مجهزترین فرودگاه در جهان

 مجهزترین فرودگاه در جهان ابن فرودگاه زیبا در مملکت کره جنوبی ساخته شده است و از بهنرین و مجهز ترین آنها  به حساب می آید. فرودگاه های زیادی در دنیا…