محصولات تراریخته

عدم حمایت دولت از محصولات تراریخته

عدم حمایت دولت از محصولات تراریخته امروز در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری وزارتخانه بهداشت با جهادکشاورزی سوالاتی درمورد محصولات تراریخته مطرح شد که وزیر بهداشت پاسخ هایی را به…