مسابقه خودکشی

مسابقه ای معروف به خودکشی در واشنگتن

مسابقه ای معروف به خودکشی در واشنگتن این تصاویری که در قسمت زیر مشاهده میکنید از مسابقه خودکشی در واشنگتن می باشد.یکی از مهمترین سرگرمی های علمی تفریحی روز دنیا…