مسجد شناور

مسجد شناور در دبی

مسجد شناور در دبی دبی بزرگترین شهر کشور امارات قرار است در آب های خود شاهد ساخت یک مسجد شناور می باشد. این مسجد از جنس قایق‌ها و کشتی‌ها است…