مشخصات حوله خوب

آموزش نگهداری از حوله بصورت بهداشتی

آموزش نگهداری از حوله بصورت بهداشتی

آموزش نگهداری از حوله بصورت بهداشتی نکاتی در رابطه با نگهداری حوله به صورت کاملا بهداشتی حوله ها نباید در مقابل نور تغییر رنگ دهد حوله، بَشگیر یا آب‌چین، تکه‌…