معبد کارنی ماتا در هند

معبد پر موش در هند + عکس

معبد پر موش در هند + عکس

معبد پر موش در هند + عکس  معبدی عجیب مملو از موش در هندوستان کشور هندوستان، جایی که به ۷۲ ملت معروف است و بیش از ۵۰ مذهب را در…