موهای چرب

با موهای چرب چه کنیم

 با موهای چرب چه کنیم؟ با موهای چرب چه کنیم؟ شستن زیاد موها! دلیل چربی یا خشکی مو ، میزان چربی پوست سر است، نه اینکه ذات مو، چرب یا…