نازایی

تولد چندقلو ها در زوج های نازا

تولد چندقلو ها در زوج های نازا یک متخصص زنان و زایمان گفت: چند قلوزایی خود یکی از عوارض بارداری محسوب می شود،که این امر دلایل مختلفی دارد. نوش آفرین…