Sunday 25 September 2022
متن و جمله های عاشقانه برای روز مادر
چهارشنبه 30 مارس 2016
-

متن و جمله های عاشقانه برای روز مادر

متن و جمله های عاشقانه برای روز مادر پست های عاشقانه بهار زندگی مادر، تو شکوفاتر از بهار، نهالِ تنم را پر از شکوفه کردی و با بارانِ عاطفه های صمیمی، اندوه های قلبم را زدودی و مرهمی از ناز و نوازش بر زخم های زندگی ام نهادی. در «تابستان»های سختی با خنکای عشق و وفای خویش، مددکار مهربان مشکلاتم بودی تا در سایه سارِ […]