پورشه پانامرا 2017

تصاویری زیبا از پورشه پانامرا مدل ۲۰۱۷

تصاویری زیبا از پورشه پانامرا  مدل ۲۰۱۷ نسل قبلی پورشه پانامرا که در کشورمان نیز به تعداد نسبتا زیادی حضور دارد، اولین سدان تولیدی پورشه و به عقیده کارشناسان یکی…