پیام تبریک محمدرضا شجریان عید نوروز

جزئیات سرطان محمدرضا شجریان

جزئیات سرطان محمدرضا شجریان

جزئیات سرطان محمدرضا شجریان آیا محمدرضا شجریان سرطان گرفته؟ محمد رضا شجریان استاد آواز ایران در پیامی که به مناسبت نوروز و آغاز سال نو پخش کرد با چهره ای…