پیست کارتینگ اتومبیل

دختران ایرانی در پیست کارتینگ اتومبیل

دختران ایرانی در پیست کارتینگ اتومبیل ماشین های تفریحی کارتینگ ماشین هایی با قابلیت هدایت و کنترل بالا هستند که به دلیل نوع طراحی آن و نزدیک بودن مرکز ثقل…