پیمان ثانی در شب کوک

شب کوک 11 فروردین 95

شب کوک ۱۱ فروردین ۹۵

شب کوک ۱۱ فروردین ۹۵ شرکت کنندگانی که با رای مردم به مرحله نهایی راه یافته اند – ۶ شش شرکت کننده هادی جلالی – امیر خوشنام – روزبه درخشانی…