Saturday 24 September 2022
یکی از ویژگی های افراد موفق این است
سه‌شنبه 22 مارس 2016
-

یکی از ویژگی های افراد موفق این است

یکی از ویژگی های افراد موفق این است افراد موفق هیچگاه این حرف‌ها را نمی‌زنند اگر می‌خواهید در نقشِ یک کارآفرین باشید یا در حرفه‌تان موفق‌تر شوید، می‌توانید برای شروع باید هر چه بیش‌تر شبیه به افراد همواره موفقی صحبت کنید یا فکر کنید که آنها را می‌شناسید یا درباره‌ی آنها مطالعه می‌کنید. در این‌جا برخی عبارات آمده است که هیچ وقت از زبان یک […]