کودک

مسواک در معده دختر قزوینی+عکس

دختر قزوینی که تیغ ماهی در گلویش گیر کرده بود، بسیار خوش شانس بود که نجات یافت، البته ماجرا به تیغ ماهی ختم نشد و مسواک نیز وارد گلویش شد!…