کپسول نوافن برای چیست

موارد مصرف کپسول نوافن و عوارض جانبی آن

موارد مصرف کپسول نوافن و عوارض جانبی آن

موارد مصرف کپسول نوافن و عوارض جانبی آن کپسول نوافن عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی موارد مصرف این دارو ترکیبی از استامینوفنٍ، ایبوپروفن و کافئین می باشد.این دارو…