اس ام اس های جدایی گریه آور تنهایی

پیامک های خاص طعنه آمیز جدایی ۹۵

اس ام اس جدایی

با سری جدیدی از اس ام اس های جذاب و خاص جدایی در کنار شما هستیم. توصیه ما به شما این است این بخش را از دست ندهی د.

آنقدر مرا از رفتنت نترسان
قرار نیست همیشه بمانیم
روزی همه رفتنی اند
ماندن به پای کسی معرفت می خواد نه بهانه
********** zendegieirani.com **********
از قــــــبل هم باید حدس مـــــی زدم می روی
“رفـــــــتنــــ ” همیشہ
حتی در دستور زبان فارســـی
“لــــــازمـــ” است…
********** zendegieirani.com **********
بعضیا علاوه بر اینکه آدم نیستن
آدم بشو هم نیستن !
********** zendegieirani.com **********
حالم از کلمه ی عزیزم و عشقم بهم می خوره
من رو همون ببین صدا کن
بی ریایی شرف دارد به ریا کاری
به کرمه ای اطرافتان پیله نکنید
توهّم پروانه شدن می گیرند
********** zendegieirani.com **********
و سکوت چه زیباست وقتی میدانی همه دروغ میگویند
********** zendegieirani.com **********
ای کاش
گفته بودی که عاشق دیگری شده ای…من خودم هم عاشق بودم.
درکت میکردم…!
********** zendegieirani.com **********
بچه که بودم فکر میکردم فقط زنبور ها نیش میزنند
بزرگ که شدم دیدم شنیدم
رفتم آمدم و یاد گرفتم
نه آدم ها هم
نیش میزنند
هر چقدر عزیزتر
نیششان سمی تر
********** zendegieirani.com **********
این روز ها دوره دوره ی گرگ هاست!
مهربان که باشی…
میپندارند دشمنی!
گرگ که باشی…
خیالشان راحت می شود از خودشانی!
ما تاوان گرگ نبودنمان را می دهیم