معلم عزیزم روزت مبارک + اس ام اس و جمله

پیام های زیبا و خاص تبریک روز معلم

اس ام اس روز معلم

با فرا رسیدن روز معلم زیباترین پیام های تبریک این روز را برای شما گردآوری کرده ایم. خواهان آن هستیم این بخش مورد توجه شما قرار گیرد .

روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته ای است که در طول تاریخ
در عرصه ی تعلیم و تربیت زیباترین جلوه های عشق و ایثار را به نمایش گذاشته اند . . .
روز معلم مبارک
°•°•°•°•°•°•°•°• zendegieirani.com •°•°•°•°•°•°•°•°
با این گچ عشق تخته ی جانم زن
خطّی ز کلام خود به ایمانم زن
صد درس در این کلاست آموخته ام
یک درس ز عشق جان ویرانم زن
روز معلم مبارک باد
°•°•°•°•°•°•°•°• zendegieirani.com •°•°•°•°•°•°•°•°
ای معلم تو را سپاس :
ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس
ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس.
ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی

روز معلم مبارک
°•°•°•°•°•°•°•°• zendegieirani.com •°•°•°•°•°•°•°•°
بهترین معلمان با قلبشان آموزش میدهند نه با کتاب.
تقدیم به قلب پر مهر شما
روزتان مبارک
روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته ای است که در طول تاریخ
در عرصه ی تعلیم و تربیت زیباترین جلوه های عشق و ایثار را به نمایش گذاشته اند . . .
روز معلم مبارک
°•°•°•°•°•°•°•°• zendegieirani.com •°•°•°•°•°•°•°•°
با این گچ عشق تخته ی جانم زن
خطّی ز کلام خود به ایمانم زن
صد درس در این کلاست آموخته ام
یک درس ز عشق جان ویرانم زن
روز معلم مبارک باد
°•°•°•°•°•°•°•°• zendegieirani.com •°•°•°•°•°•°•°•°
ای معلم تو را سپاس :
ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس
ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس.
ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی

روز معلم مبارک
°•°•°•°•°•°•°•°• zendegieirani.com •°•°•°•°•°•°•°•°
بهترین معلمان با قلبشان آموزش میدهند نه با کتاب.
تقدیم به قلب پر مهر شما
روزتان مبارک
°•°•°•°•°•°•°•°• zendegieirani.com •°•°•°•°•°•°•°•°
ای خدای عشق ای ام الکتاب
ای معلم ای سراسر آفتاب
در کتاب دل نویسم با مداد
ای معلم روز تو تبریک باد…
°•°•°•°•°•°•°•°• zendegieirani.com •°•°•°•°•°•°•°•°
ای که الفبا زندگی را از سرچشمه نگاهت آموختم
روزت مبارک
°•°•°•°•°•°•°•°• zendegieirani.com •°•°•°•°•°•°•°•°
ای معلم تورا سپاس
ای آغاز بی پایان ای وجود بی کران تورا سپاس
ای والا مقام ای فراتر از کلام تورا سپاس
ای همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی
روزت مبارک
°•°•°•°•°•°•°•°•WikiJavan•°•°•°•°•°•°•°•°
نقش معلم در دلهاست و دیگری جای او را نمی گیرد
آن که در دلها به عشق او زنده است در دل عاشقان نمیمیرد
روز معلم مبارک