معرفی خطرناکترین شغل های دنیا

معرفی خطرناکترین شغل های دنیا
خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم
آمار مشاغل | خطرناکترین مشاغل | سخت ترین مشاغل |  خطرناک ترین | ده شغل خطرناک دنیا ، ۱۰ شغل خطرناک |  خطرناک ترین شغل دنیا | خطرناک ترین شغل،دنیا،فیلم
خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم
دوستان زیادی را دیده ایم که از کار خود گله و شکایت دارند و می گویند کار من سخت است و نمی توانم در محیط امن و آرامی کار کنم، باید بگوییم ابتدا باید به لیست خطرناک ترین مشاغل دنیا بنگریم و بعد قضاوت درستی در این زمینه کنیم، با زندگی ایرانی برای معرفی خطرناک ترین مشاغل دنیا همراه باشید .

برخی شغل ها در مقایسه با بعضی دیگر ذاتا خطرات بیشتری برای سلامت شما به همراه دارد. مثلا احتمال این که یک پرستار در بیمارستان به یک بیماری عفونی دچار شود بیشتر از وکیلی است که در دفتر خود کار می کند.

برای رتبه بندی شغل های به اصطلاح ناسالم یا مضرّ در آمریکا٬ از اطلاعات مندرج در “شبکه اطلاعاتی شغلی” استفاده شده است. این شبکه٬ اطلاعات مفصلی درباره مشاغل گوناگون دارد. احتمالا در کشور ما ایران چنین فهرستی موجود نباشد اما این رده بندی تقریبا برای اغلب کشورها مشابه هم است.

در این گزارش بمنظور تحلیل مشاغل از طریق تأثیر آنها بر سلامت کارکنان٬ از معیارهای مرتبط با شش عامل خطرزای سلامتی در پایگاه داده های هر یک از ۹۷۴ شغل این شبکه استفاده شده که عبارتند از: تماس با مواد آلاینده؛ تماس با بیماری و عفونت؛ تماس با شرایط خطرناک؛ تماس با تشعشعات؛

خطر سوختگی های جزئی٬ بریدگی٬ گزش و سوزش؛ و مدت زمان طولانیِ نشستن٬ چرا که تحقیقات نشان می دهد عدم فعالیت مستمر باعث کمتر شدن طول عمر شما می شود. امتیازهای O*NET این عوامل را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی کرده و بالاترین امتیاز نشان دهنده بیشترین میزان خطر برای سلامتی است.

۲۷٫ رادیولوژیست

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۸/۵۲

کار این افراد آزمایش و شناسایی و تشخیص اختلال ها و بیماری ها با استفاده از اشعه ایکس و مواد رادیواکتیو است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با تشعشعات: ۸۷
۲.تماس با بیماری و عفونت: ۸۵
۳.مدت زمان طولانیِ نشستن: ۷۴

۲۶٫ کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۵۲.۸

کار آنها بر روی کوره ها و به منظور ذوب و بازیافت فلزات پیش از قالب گیری و ریخته گری و یا تولید نوع خاصی از فولاد است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با مواد آلاینده: ۱۰۰
۲.خطر سوختگی های جزئی٬ بریدگی٬ سوزش و گزش: ۹۶
۳.تماس با شرایط خطرناک: ۹۴

۲۵٫ مرده شور

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۵۲.۸

کار این افراد٬ آماده کردن اجساد مردگان برای تدفین براساس معیارها و تشریفات خاصی است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با بیماری و عفونت: ۸۳
۲.تماس با مواد آلاینده: ۸۳
۳.تماس با شرایط خطرناک: ۷۵

۲۴٫ نصاب و تعمیرکار آسانسور

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۵۲.۸

کار این افراد نصب و تعمیر آسانسور است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با شرایط خطرناک: ۹۸
۲.تماس با مواد آلاینده: ۸۲
۳.خطر سوختگی های جزئی٬ بریدگی٬ سوزش و گزش: ۶۱

۲۳٫ فن شناس پزشکی هسته ای

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۵۳.۰

کار این افراد٬ تهیه ایزوتوپ های رادیواکتیو برای استفاده در روشهای پزشکی تشخیصی است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با تشعشعات: ۱۰۰
۲.تماس با بیماری و عفونت ها: ۹۳
۳.تماس با مواد آلاینده: ۴۴

۲۲٫ مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۵۳.۳

کار این افراد نصب و تعمیر سیستم های سرمایشی صنعتی و اداری است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با شرایط خطرناک: ۹۳
۲.تماس با مواد آلاینده: ۹۱
۳.خطر سوختگی های جزئی٬ بریدگی٬ سوزش و گزش: ۷۱

۲۱٫ پرستار مراقبتهای حیاتی

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتاز ناسالمی کلی:۵۳.۵

کار آنها انجام مراقبتهای حرفه ای و تخصصی از بیماران در بخش های مراقبتهای قلبی و حیاتی است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با بیماری و عفونت ها: ۹۹
۲.تماس با مواد آلاینده: ۶۵
۳.تماس با تشعشعات: ۶۱

۲۰٫ کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۵۳.۷

کار این افراد استفاده از تجهیزات به منظور افزایش جریان نفت خروجی از چاه ها یا از بین بردن گرفتگی لوله ها، خارج کردن لوله محافظ جداری، ابزار، یا سایر انسدادها از چاه های نفت فعال و سایر خدمات در عملیات حفاری معدنی است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با مواد آلاینده: ۹۴
۲.تماس با شرایط خطرناک: ۸۹
۳.خطر سوختگیهای جزئی٬ بریدگی٬ سوزش ها و گزش ها: ۷۷

۱۹٫ کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۵۳.۷

کار این افراد کنترل یا استفاده از فرآیندهای شیمیایی یا سیستم های ماشینی است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با شرایط خطرناک: ۹۹
۲.تماس با مواد آلاینده: ۹۶
۳.تماس با سوختگیهای جزئی٬ بریدگی ها٬ سوزش ها و گزش ها: ۷۱

۱۸٫ کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

میزان ناسالمی کلی: ۵۴

کار این افراد ارزیابی صدمات، انجام مراقبت های پزشکی اورژانس و رهاسازی افراد محبوس و انتقال مصدومان و افراد بیمار به اتاق های ویژه پزشکی است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با بیماری و عفونت: ۸۹
۲.تماس با مواد آلاینده: ۷۳
۳.خطر سوختگی های جزئی٬ بریدگی٬ سوزش و گزش: ۵۳

۱۷٫ کاربر ماشین آلات حفر پیوسته

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

کار این افراد استفاده از ماشین آلات حفاری پیشرونده خودکار است که زغال سنگ، سنگ های معدنی فلزی و غیرفلزی، سنگ، صخره، یا شن را می شکافند و آنها را در عملیاتی پیوسته روی نوار نقاله یا واگن های رفت و برگشتی می ریزند.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با مواد آلاینده: ۱۰۰
۲.تماس با شرایط خطرناک: ۹۸
۳.تماس با سوختگی های جزئی٬ بریدگی٬ سوزش و گزش: ۶۴

۱۶٫ تعمیرکار لوازم نسوز (به جز شومینه کار)

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۵۴.۸

کار این افراد ساخت یا تعمیر مشعل، اجاق، کوره، آبگرمکن، مبدل، قابلمه، اجاق ها با استفاده از مواد نسوز است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با مواد آلاینده: ۱۰۰
۲.تماس با شرایط خطرناک: ۸۵
۳.خطر سوختگی های جزئی٬ بریدگی٬ سوزش و گزش: ۸۵

۱۵٫ جمع کننده پسماندها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۵۵

کار این افراد جمع آوری و بازیابی یا بازیافت مواد از سطل های بزرگ به کامیون ها است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با مواد آلاینده: ۹۷
۲.مدت زمان نشستن: ۶۹
۳.تماس با بیماری و عفونت:۶۳

۱۴٫ کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۵۵.۲

کار این افراد استفاده از تجهیزات مورد استفاده در آزادسازی، کنترل و به کارگیری انرژی هسته ای برای کمک به دانشمندان در فعالیت های آزمایشگاهی و تولیدی است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با تشعشعات: ۸۹
۲.تماس با شرایط خطرناک: ۷۷
۳.تماس با مواد آلاینده: ۶۵

۱۳٫ مسئول تدارک تجهیزات پزشکی

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۵۵.۷

کار این افراد تدارک، استریلیزه کردن، نصب یا نظافت تجهیزات آزمایشگاهی و مراقبتی است. آنها می توانند وظایف روزمره ای را در آزمایشگاه به عهده بگیرند یا از تجهیزات استفاده یا آنها را بررسی کنند.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با مواد آلاینده: ۹۴
۲.تماس با بیماری و عفونتها: ۹۲
۳.تماس با شرایط خطرناک: ۶۴

۱۲٫ خلبان، کمک خلبان و مهندس پروازهای مسافری
خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۵۵.۷

کار این افراد خلبانی و مسیریابی پرواز هواپیماهای چند موتوره در ارایه خدمات برنامه ریزی شده برای حمل و نقل مسافر و بار است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.مدت زمان زیادِ نشستن: ۹۳
۲.تماس با تشعشعات: ۷۳
۳.تماس با مواد آلاینده: ۶۸

۱۱٫ کاربر جرثقیل حفاری (نفت و گاز)

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۵۶

کار این افراد استفاده از تجهیزات حفاری و پمپ ها به منظور به جریان انداختن گل و لای و لجنها به بیرون از طریق سوراخ دریل است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تمای با مواد آلاینده: ۱۰۰
۲.تماس با سوختگی جزئی٬ بریدگی٬ سوزش و گزش: ۹۳
۳.تماس با شرایط خطرناک: ۹۱

۱۰٫ دستیار پزشکی و جراحی٬ متخصص فنی و تکنیسینها

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۵۷.۳

کار این افراد٬ فعالیت تحت نظارت جراح٬ پرستارهای رسمی و یا سایر پرسنل پزشکی و نیز انجام تست های پزشکی آزمایشگاه است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با بیماری و عفونتها: ۸۸
۲.تماس با مواد آلاینده: ۸۰
۳.تمای با شرایط خطرناک: ۶۹

۹٫ مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

کار این افراد استفاده یا نگهداری موتورهای ثابت، دیگ بخار، یا سایر تجهیزات مکانیکی مورد استفاده برای توزیع خدمات رفاهی به ساختمان ها یا فرآیندهای صنعتی است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با مواد آلاینده: ۹۹
۲.تماس با شرایط خطرناک: ۸۹
۳.تمای با سوختگی جزئی٬ بریدگی٬ سوزش و گزش: ۸۴

۸٫ آب و تصفیه آب و کاربران سیستم های آن

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۵۸.۲

کار این افراد استفاده یا کنترل فرآیند کلی یا سیستم ماشین ها و اغلب از طریق استفاده از بُردهای کنترل به منظور انتقال یا تصفیه آب است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با مواد آلاینده: ۹۷
۲.تماس با شرایط خطرناک: ۸۰
۳.تماس با سوختگی جزئی٬ بریدگی٬ سوزش و گزشها: ۷۴

۷٫ متخصص و کاردان فنی بافت شناسی

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۵۹

کار این افراد تهیه اسلایدهای بافت شناختی از قسمت های نسوجی برای مشاهده و تشخیص زیر میکروسکوپ توسط آسیب شناسان و کمک در مطالعات تحقیقی است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با شرایط خطرناک: ۸۸
۲.تماس با مواد آلاینده: ۷۶
۳.تماس با بیماری و عفونتها: ۷۵

۶٫ بازرس مهاجرت و گمرک

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۵۹.۳

کار این افراد بازرسی و تفتیش افراد، چمدان ها، کالاها و وسایل در هنگام ورود یا خروج از کشور یا بین شهرهای مختلف یک کشور به منظور کشف تخطی از قوانین و مقررات مهاجرتی و گمرکی است.

سه عامل خطرزایاصلی:

۱.تماس با مواد آلاینده: ۷۸
۲.تماس با بیماری و عفونتها: ۶۳
۳.تماس با تشعشعات: ۶۲

۵٫ متخصص بیماری های پا

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

کار این افراد تشخیص و درمان بیماریها و ناهنجاری های پای انسان است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با بیماری و عفونت: ۸۷
۲.تماس با تشعشعات: ۶۹
۳.تماس با مواد آلاینده: ۶۷

۴٫ دامپزشک و دستیار دامپزشکی و تکنیسین ها

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۶۰.۳

کار این افراد تشخیص٬ درمان یا تحقیق درباره بیماری و آسیب های حیوانات و انجام آزمایش های پزشکی در فضای آزمایشگاهی به منظور درمان و تشخیص بیماری حیوانات است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با بیماری و عفونت: ۸۱
۲.تماس با سوختگی جزئی٬ بریدگی٬ سوزش و گزش: ۷۵
۳.تماس با مواد آلاینده: ۷۴

۳٫ متخصص بیهوشی٬ پرستار و دستیار بیهوشی

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۶۲.۳

کار این افراد استفاده از ابزارهای بیهوشی یا مسکّن حین عمل های جراحی و کمک به بیمار برای بازیابی از بیهوشی است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با بیماری و عفونت: ۹۴
۲.تماس با مواد آلاینده: ۸۰
۳.تماس با تشعشعات: ۷۴

۲٫ مهماندار هواپیما

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کلی: ۶۲.۳

کار این افراد ارایه خدمات شخصی به منظور حصول اطمینان از ایمنی و راحتی مسافران در طول پرواز٬ خوش آمدگویی به مسافران، تأیید بلیت، توضیح نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی و سرو غذا و نوشیدنی است.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با مواد آلاینده: ۸۸
۲.تماس با بیماری و عفونت: ۷۷
۳.تماس با سوختگی جزئی٬ بریدگی٬ سوزش و گزش: ۶۹

۱٫ دندان پزشک٬ جراحان دندان و دستیار دندان پزشک

خطرناک ترین مشاغل دنیا را بهتر بشناسیم

امتیاز ناسالمی کل: ۶۶.۴

کار این افراد٬ آزمایش٬ تشخیص و درمان بیماری٬ آسیب های دندانی و ترمیم به هم ریختگی دندانها و مشکلات لثوی و دندانی است. بخشی از این درمان شامل عصبکشی٬ ترمیم مغز دندان و سایر بافت های دندانی است که بر بهداشت دهان و حفظ دندان تأثیر می گذارد.

از طرفی این افراد باید ابزارهای لازم را در اختیار دندان پزشک قرار داده یا اقدامات لازم را برای پیشگیری از مشکلات دهانی و دندانی انجام دهد.

سه عامل خطرزای اصلی:

۱.تماس با مواد آلاینده: ۸۴
۲.تماس با بیماری و عفونت: ۷۵
۳.مدت زمان زیاد نشستن: ۶۷

دیدگاهها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *لطفاً جمع زیر را انجام دهید *