دعای قوی برای جلب مهر و محبت

دعای قوی برای جلب مهر و محبت

دعا برای جلب محبت

دعای قوی برای جلب مهر و محبت

برای جلب محبت عمل به این دستور بسیار مجرب و موثر است
بر شیرینی مانند قند یا شکر یا خوردنی شیرین

۳۵ مرتبه اسم (یا هادِیُ) را بگوید

و آن شیرینی را بدهد تا مطلوب بخورد

و همین خاصیت برای (یا وَدُوُدُ و یا دائمُ ) نیز می باشد
منبع : کنوز الدعوات فی کشف المهمات

دعا جهت جلب محبت دیگران | دعا براي جلب محبت ديگران | دعا برای جذب محبت دیگران | دعای برای جذب محبت دیگران | دعا برای جلب محبت شوهر | دعا برای جلب محبت شوهر به زن | دعا برای جلب محبت شوهرم | دعایی برای جلب محبت شوهر | دعا برای جلب محبت مادر شوهر | دعا برای جلب محبت پدر شوهر | دعا جلب محبت شوهر | دعای مجرب برای جلب محبت شوهر | دعای جلب محبت شوهر | دعای جلب محبت شوهر به سمت زن | دعا برای جلب محبت همسر | دعا برای جلب محبت شوهر | دعا برای جلب محبت خانواده همسر | دعایی برای جلب محبت شوهر | دعا جلب محبت همسر | دعای جلب محبت همسر | دعاي جلب محبت همسر | دعای جلب محبت همسر و خانواده | دعا برای جلب مهر و محبت همسر | دعا براي جلب محبت همسر | دعا برای جلب محبت خواستگار | دعای جلب محبت خواستگار | دعا+جهت+جلب+محبت+خواستگار | دعا جلب محبت خواستگار | دعا برای جلب محبت و عشق | دعایی برای جلب محبت و عشق | دعا برای جلب محبت عشق | دعای جلب محبت و عشق | دعای جلب محبت عشق | دعای محبت و جلب عشق ، فوری ، از راه دور | دعایی برای جلب محبت عشق | دعا برای جلب محبت مرد | دعا برای جلب محبت مردم | دعا برای جلب محبت مردان | دعا برای جلب محبت شوهر | دعایی برای جلب محبت شوهر | دعای جلب محبت مرد | دعای جلب محبت مردم | دعا جهت جلب محبت مرد | دعا برای جلب محبت مادر شوهر | دعا برای جلب محبت پدر شوهر

دیدگاهها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *لطفاً جمع زیر را انجام دهید *